Kiçik bizneslərdən böyük ümidlərə

Kiçik bizneslərdən böyük ümidlərə

Artıq ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində ciddi dəyişikliklər müşahidə edirik. Əvvəlki yazımda qeyri-neft sektorunun ixrac istiqamətləri haqqında fikirlərimi və bu sahədə gördüyümüz işləri sizinlə bölüşmüşdüm. İndi isə diqqətinizi digər vacib…

Ətraflı


Regionlarda Yeni Biznes İmkanlarının Yaradılması

Regionlarda Yeni Biznes İmkanlarının Yaradılması

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq respublikamızda həyata keçirilən mühüm tədbirlərin nəticəsində regionlarımızda iqtisadi vəziyyətin dəyişməsi paytaxt ilə regionlar arasındakı fərqləri azaltmaqdadır. Bu günədək həyata…

Ətraflı