Regionlarda Yeni Biznes İmkanlarının Yaradılması

Regionlarda Yeni Biznes İmkanlarının Yaradılması

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq respublikamızda həyata keçirilən mühüm tədbirlərin nəticəsində regionlarımızda iqtisadi vəziyyətin dəyişməsi paytaxt ilə regionlar arasındakı fərqləri azaltmaqdadır. Bu günədək həyata…

Ətraflı